பித்த வெடிப்புக்கு பச்சிலை சாறு!!!

5 comments
                                              பித்த வெடிப்புக்கு பச்சிலை சாறு!!!


                        
                        பாரேநீ பித்தவெடி வந்தானால்

                             பாங்கான மருதுடைய விலையை வாங்கி

                      சீரேநீ பசுவின்பால்தனில் துவைத்துச்

                            சிறப்பாக மூன்றுநாட் குடிக்கச் செல்லு

                    வீரேநீ பத்தியந்தான் பாலுஞ்சோறும்

                           விதமாக ஏழுநாள் நீரை வாரு

                  பேரேநீ போகருட கடாட்சத்தாலே

                           பேதமில்லை புலிப்பாணி பாடினேனே!


                                                                             மருதமரத்து இலையை கொண்டு வந்து பசும்பால் விட்டு
நன்றாக இடித்து பிழிந்து அந்தச் சாறை மூன்று நாட்கள் ஆறு  வேலை
குடிக்கக் கொடுத்துப் பாலுஞ் சாதமும் சாப்பிட்டு மூன்று நாள் அப்படியே
இருந்து மறுபத்தியமிருந்து ஏழாவது நாள் தலைமூழ்கி விட்டுப் பின்னர்
எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இதனால் பித்த வெடிப்பு
மறைந்துவிடும்.

 { இந்த குறிப்பு  சித்தபெருமான் புலிப்பாணி அருளிய வைத்தியசாரம் }
                                                                               

5 comments :

 1. நல்ல சுலபமான மருந்து. ஆனால் மருதமரம் பார்ப்பதுதான் அரிதாக இருக்கிறது.
  நன்றி. வளர இறையருள் பெருகட்டும்.

  ReplyDelete
 2. Good.very useful.easy to read.mooligai maruthuvam.https://mooligaipodi.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. Harrahs Casino - Jordan 16 Retro
  Harrahs Casino 사설토토 시장 샤오미 has a huge range of slot machines in the rooms. They have a selection of over authentic air jordan 18 retro yellow suede 700 titles how can i order air jordan 18 retro men red that have different types where to order air jordan 18 retro toro mens sneakers of air jordan 18 retro varsity red shop game. You can play at Harrah's

  ReplyDelete
 4. Merkur 15c Safety Razor - Barber Pole - Deccasino
  Merkur deccasino 15C Safety herzamanindir.com/ Razor - Merkur - 15C for Barber Pole is the perfect introduction https://deccasino.com/review/merit-casino/ to the https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ Merkur Safety Razor.

  ReplyDelete
 5. With help of|assistance from|the help of} our ingenious Green Gaming device, players can study their betting behavior and decide whether it is sound or unsafe. The device contains of an easy self-evaluation take a look at that we combine with particular person info on precise game-play to compute a gambling behavior profile. This info is then used to make a custom-made suggestion for a wholesome playing in} behavior. They are typically divided into two 빙고 distinct sorts; Free Spins or a free amount of cash.

  ReplyDelete